Sáp nhập các trung tâm dân số phải trên tinh thần bình đẳng

(Baonghean.vn) - Sáng 10/8, đồng chí Lê Cảnh Nhạc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ đã làm việc với ngành y tế Nghệ An về công tác Dân số - KHHGĐ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Đình Chỉnh - Quyền Giám đốc Sở Y tế cho biết: Nghị quyết 21 – NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới đã tác động tích cực đến công tác dân số của Nghệ An. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, ngành dân số của tỉnh vẫn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các chỉ tiêu về mức sinh, về tỷ lệ sinh con thứ 3, về chất lượng dân số...

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, hiện ngành dân số đang thực hiện đề án sáp nhập các Trung tâm Dân số - KHHGĐ vào Trung tâm Y tế tuyến huyện nên cũng ảnh hưởng đến tư tưởng, suy nghĩ của đội ngũ công chức, viên chức làm công tác dân số.

Kinh phí dành cho công tác dân số đang bị cắt giảm nên việc triển khai các hoạt động gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng đến việc triển khai các đề án, chương trình, đặc biệt trong điều kiện Nghệ  An còn là tỉnh nghèo, đa số người dân vẫn đang còn thói quen phụ thuộc vào các nguồn hỗ trợ...

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo Tổng cục Dân số  - KHHGĐ đánh giá cao về sự quan tâm của tỉnh và những cố gắng của toàn ngành dân số Nghệ An trong những năm vừa qua.

Truyền thông về công tác dân số cho người dân huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng chí cũng khẳng định việc sáp nhập các trung tâm Dân số - KHHGĐ là tất yếu. Tuy nhiên, để hiệu quả cần phải quan tâm đến việc xây dựng đề án, để làm sao phát huy được những kết quả đã đạt được, phát huy được nhân tố con người và sáp nhập trên tinh thần bình đẳng, hài hòa.

Về vấn đề mức sinh cao, Nghệ An cần phải quan tâm tới công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục và xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp, đúng quy định của pháp luật. Ngành dân số cũng cần tăng cường phối hợp với các ngành liên quan để tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả kế hoạch thực hiện các mô hình, đề án về Dân số - KHHGĐ.