#sập tường

3 kết quả

Muốn được việc cần thiện chí chung!

Muốn được việc cần thiện chí chung!

(Baonghean) - Trong lúc tháo dỡ công trình, đơn vị thi công đã làm sập bức tường, kéo theo các vết rạn, nứt khiến cho chủ nhà phải “lánh nạn” đi chỗ khác. Sự việc đã xảy ra được hơn 20 ngày nhưng các bên liên quan chưa tìm được tiếng nói chung.