Sẽ có nhiều cơ chế ưu đãi phát triển nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Theo đó, dự thảo Nghị định đã đưa ra nhiều quy định mới, trong đó có quy định về diện tích nhà ở, các cơ chế hỗ trợ, ưu đãi phát triển nhà ở xã hội... 
 
Khu nhà ở xã hội dành để bán cho công nhân ở Bình Dương. ( Ảnh: T.L)
Theo quy định của Luật Nhà ở 2005 và Nghị định 188/2013 của Chính phủ, tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội đối với mỗi căn hộ nhà chung cư tối thiểu 30m2, tối đa không quá 70m2. Tuy nhiên, trong triển khai thực tế, các đối tượng thuộc diện hộ ít người, hộ nghèo lại có nhu cầu các căn hộ có diện tích nhỏ hơn 30m2. Bên cạnh đó cũng có nhiều đối tượng như cán bộ, công chức thuộc diện trả lại nhà ở công vụ hoặc những hộ gia đình có thu nhập thấp nhưng có đông nhân khẩu lại có nhu cầu các căn hộ có diện tích lớn hơn 70m2.
 
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, ngay cả đối với các nước có nền kinh tế phát triển như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc... đều có quy định tiêu chuẩn diện tích tối thiểu căn hộ nhà ở xã hội là 20 - 25m2.
 
Trên cơ sở đó, dự thảo Nghị định đề xuất điều chỉnh quy định tiêu chuẩn diện tích đối với nhà ở xã hội là căn hộ chung cư từ 25m2 - 70m2 sàn. Ngoài ra, căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được điều chỉnh tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội là căn hộ chung cư cho phù hợp với nhu cầu trên địa bàn, nhưng mức tăng không quá 10% so với diện tích căn hộ tối đa 70m2; tỷ lệ số căn hộ trong dự án xây dựng nhà ở xã hội có diện tích sàn trên 70m2 không vượt quá 10% tổng số căn hộ nhà ở xã hội trong dự án.
 
Về cơ chế hỗ trợ, ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, dự thảo Nghị định đề xuất: miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; miễn thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở; được dành 20% diện tích đất ở, nhà ở để kinh doanh thương mại; hỗ trợ tiền đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào dự án…
 
Theo Bộ Xây dựng, các cơ chế hỗ trợ, ưu đãi này đều đã được quy định trong Nghị định 188/2013 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở ban hành trước đây. Riêng đối với trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì ngoài các cơ chế hỗ trợ, ưu đãi về nhà ở xã hội nêu trên, dự thảo còn bổ sung quy định "được giảm 70% thuế suất thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế đối với nhà ở xã hội".
 
Về mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đề xuất chỉ thực hiện đối với quỹ nhà ở xã hội được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách địa phương, đảm bảo phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương.
 
Về vay vốn ưu đãi để thực hiện chính sách nhà ở xã hội, dự thảo Nghị định đề xuất các hình thức: vay vốn ưu đãi; vay vốn ưu đãi theo các chương trình mục tiêu về nhà ở xã hội; vay vốn ưu đãi để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở; nguồn vốn cho vay ưu đãi để thực hiện chính sách nhà ở xã hội...
 
Theo ĐCSVN