Sẽ giám sát chính sách hỗ trợ đất và nước sinh hoạt cho hộ nghèo miền núi Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Dân tộc HĐND tỉnh thống nhất đề xuất nội dung giám sát năm 2018 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho hộ nghèo.

Chiều 5/12, bà Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc đánh giá kết quả hoạt động năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 của ban. Ảnh: T.G

Trong năm 2017, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tích cực xây dựng, triển khai chương trình công tác năm, tham gia cùng Thường trực và các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII. Ban cũng rà soát, tổng hợp, theo dõi các kiến nghị sau giám sát của Ban từ đầu nhiệm kỳ đến nay, theo dõi việc thực hiện kết luận chất vấn, nghị quyết về giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực dân tộc…

Ban đã triển khai giám sát chuyên đề 2 cuộc về việc thực hiện một số chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và việc thực hiện chính sách về hỗ trợ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc chương trình 30a và 135 trên địa bàn tỉnh từ năm 2014 - 2016.

Bên cạnh đó, Ban đã khảo sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ về dân số, y tế vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh từ năm 2014-2016; khảo sát việc thực hiện chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa vùng dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An từ năm 2011 đến nay…

Bà Lục Thị Liên - Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh góp ý nội dung dự thảo báo cáo. Ảnh: T.G

Phát biểu tại buổi làm việc, các thành viên trong Ban thẳng thắn đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong năm qua như một số thành viên Ban bố trí sắp xếp thời gian để tham gia các hoạt động của Ban còn hạn chế, do công tác ở địa bàn miền núi, vùng đặc biệt khó khăn…

Một số thành viên còn cho rằng, việc cung cấp báo cáo, tài liệu cho Ban của một số cơ quan, đơn vị còn chậm so với quy định, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu, dẫn đến chất lượng khảo sát, giám sát một số nội dung chưa cao.

Các đại biểu dự họp cũng nhất trí kiến nghị cần bổ sung thành phần đoàn giám sát, khảo sát các thành viên là đại diện cơ quan, đơn vị chuyên môn, để nâng cao hơn nữa chất lượng các hoạt động này.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về việc thực hiện một số chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: T.G

Kết luận buổi làm việc, bà Lô Thị Kim Ngân tiếp thu, tổng hợp các ý kiến góp ý của các đại biểu dự họp. Về định hướng nhiệm vụ năm 2018, bên cạnh các nội dung quan trọng khác, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh thống nhất các nội dung giám sát, khảo sát chuyên đề.

Theo đó, Ban sẽ giám sát việc thực hiện chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho hộ nghèo là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 102/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 và Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Ban sẽ khảo sát việc ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội tại các huyện miền núi Nghệ An từ năm 2016 đến nay.

Thu Giang