Sẽ miễn thuế xuất, nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu

Bộ Tài chính trình Thủ tướng miễn thuế xuất, nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu xuất, nhập khẩu không phân biệt hàm lượng của NHNNẢnh minh họa (nguồn saigondautu.com.vn)

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) trực tiếp hoặc uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo đó, sẽ miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trực tiếp hoặc uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu (không phân biệt hàm lượng vàng của vàng nguyên liệu khi xuất khẩu, nhập khẩu).

Quyết định được ban hành sẽ đảm bảo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kịp thời xuất khẩu, nhập khẩu và không ảnh hưởng đến giá vàng nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc sản xuất vàng miếng để kịp thời can thiệp, bình ổn thị trường vàng trong nước hoặc để bổ sung vào dự trữ ngoại hối của Nhà nước theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP và Quyết định số 16/2013/QĐ-TTg ngày 4/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo quy định hiện hành, vàng nhập khẩu để gia công cho phía nước ngoài khi xuất trả sản phẩm cho phía nước ngoài được miễn thuế xuất khẩu.

Vàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu không phải nộp thuế xuất khẩu đối với vàng xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.

Các trường hợp vàng xuất khẩu không theo các loại hình nêu trên phải chịu thuế xuất khẩu như sau: Mặt hàng vàng nguyên liệu: loại có hàm lượng dưới 99,99% áp dụng mức thuế suất 10% và loại có hàm lượng từ 99,99% trở lên áp dụng mức 0%. Mặt hàng đồ trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng: loại có hàm lượng vàng từ 80% trở lên áp dụng mức thuế suất 10%; và loại có hàm lượng vàng dưới 80% áp dụng mức 0%.

Các trường hợp vàng nhập khẩu không phải để gia công cho phía nước ngoài phải chịu thuế nhập khẩu như sau: Mặt hàng vàng nguyên liệu có mức thuế suất 0% (không phân biệt hàm lượng vàng). Mặt hàng đồ trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng (không phân biệt hàm lượng vàng) có mức thuế suất 25% và 30%.

Hiện nay, theo quy định của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, Nhà nước độc quyền trong việc sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng và căn cứ vào mục tiêu chính sách tiền tệ và cung - cầu vàng trong từng thời kỳ, NHNN xuất, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng (để can thiệp, bình ổn thị trường vàng trong nước).

Theo đó, tại Nghị định 24 đã quy định hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu của NHNN được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Trong thời gian vừa qua, để nhằm đáp ứng kịp thời việc xuất khẩu vàng miếng ra nước ngoài và nhập khẩu vàng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế của NHNN, trong khi quyết định miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Thủ tướng Chính phủ chưa được ban hành, Bộ Tài chính đã có công văn ngày 8/1/2013 báo cáo Thủ tướng cho phép miễn thuế xuất khẩu vàng của NHNN.

Được sự đồng ý của Thủ tướng, Bộ Tài chính đã có công văn ngày 4/2/2013 hướng dẫn miễn thuế thuế xuất khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu đối với mặt hàng vàng nguyên liệu dạng miếng, dạng thỏi do NHNN uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian từ ngày 4/2 - 31/3/2013.

Tuy nhiên từ 1/4/2013 trở đi, NHNN tạm dừng việc uỷ thác xuất khẩu, uỷ thác nhập khẩu cho phép các tổ chức tín dụng mà sẽ trực tiếp thực hiện việc xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Vì vậy, để tạo thuận lợi cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng, góp phần bình ổn thị trường vàng trong nước, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (không phân biệt hàm lượng vàng của vàng nguyên liệu khi xuất khẩu, nhập khẩu)./.


Theo (vov.vn) - L.T