'Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp phát ngôn thiếu căn cứ, vi phạm nguyên tắc của Đảng'

(Baonghean.vn) - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Huy nhấn mạnh: “Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp phát biểu, phát ngôn thiếu căn cứ, vi phạm nguyên tắc của Đảng”.

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 17/8, Tỉnh ủy tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17/CT-TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; 10 năm thực hiện Nghị quyết 13/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy. 

Các đồng chí: Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Cùng tham gia hội nghị có các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Thường trực và Trưởng ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc; đại diện một số cơ quan báo chí.

Triển khai Chỉ thị số 17/CT-TW, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp đều nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của công tác tuyên truyền miệng, là loại hình tuyên truyền không thể thay thế trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay.

Trên cơ sở đó, các cấp đã chú trọng củng cố, kiện toàn, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền miệng.

Tính đến tháng 5/2017, toàn tỉnh có 5.018 báo cáo viên các cấp và 10. 233 tuyên truyền viên tại cơ sở.

Hoạt động tuyên truyền miệng được các cấp thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, như thông qua hội nghị báo cáo viên định kỳ; nghe thông tin thời sự chuyên đề, tổ chức hội nghị chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho nhiều đối tượng... 

Công tác tuyên truyền miệng góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp phát biểu, phát ngôn thiếu căn cứ, vi phạm nguyên tắc của Đảng. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp phát biểu, phát ngôn thiếu căn cứ, vi phạm nguyên tắc của Đảng. Ảnh: Mai Hoa

Về 10 năm thực hiện Nghị quyết 13/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới, báo cáo và các tham luận cũng làm rõ nhiều kết quả và chuyển biến quan trọng trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó cũng thẳng thắn nêu một hạn chế. Đó là tư tưởng bảo thủ, trì trệ, hẹp hòi, níu kéo, nóng vội, chậm thích ứng với cơ chế mới chậm được khắc phục hiệu quả. 

Xu hướng “thương mại hóa” trong hoạt động báo chí, khai thác thông tin thiếu chọn lọc, nặng về phản ánh mặt trái, tiêu cực của xã hội. Vai trò tư vấn, phản biện, giám sát của Hội Nhà báo tỉnh đối với những vấn đề liên quan đến hoạt động báo chí chưa kịp thời....

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại hội nghị, bên cạnh đánh giá cao kết quả cũng như chỉ ra một số hạn chế trong công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị và hoạt động báo chí trên địa bàn trong thời gian qua, đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai có hiệu quả Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; gắn triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TW với việc đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 07/CT-TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư (khóa XII).

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, cần chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền miệng; tăng cường phổ biến thông tin thời sự có định hướng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp; kết hợp tuyên truyền miệng với các hình thức tuyên truyền khác để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới; tiếp tục củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tạp thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến công tác tư tưởng, lý luận chính trị, báo chí, đồng chí Lê Quan Huy nhấn mạnh: Các cấp, các ngành cần chăm lo công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và đến mọi người dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; tăng cường công tác đối thoại, tiếp xúc và cung cấp thông tin kịp thời cho nhân dân với nhiều hình thức và nội dung phong phú, tạo không khí dân chủ, cởi mở, tạo điều kiện để người dân bày tỏ chính kiến, ý kiến, thực hiện đúng pháp luật, không nói trái, làm trái với cương lĩnh, nghị quyết của Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Huy cũng nhấn mạnh, sẽ xử lý nghiêm các trường hợp phát biểu, phát ngôn thiếu căn cứ, vi phạm nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, quản lý báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; tiếp tục nâng cao hiệu quả đấu tranh trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng internet, mạng xã hội, phản bác các thông tin xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động; chủ động kịp thời cung cấp các thông tin chính thống; nghiên cứu bổ sung quy định về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc phát ngôn, viết bài, bình luận trên các mạng xã hội...

Dịp này, Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư và Bằng khen cho 12 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Mai Hoa

Tin mới

U20

'Thế hệ vàng' tiếp theo của bóng đá Việt, anh là ai?

(Baonghean.vn) - Sau trận đấu xếp hạng 9/10 với U23 Kyrgyzstan ở Doha Cup 2023, dù đạt được tiến bộ như kỳ vọng hay lặp lại những thất bại muối mặt, U23 Việt Nam cũng sẽ kết thúc chặng “khởi động” đầu tiên với nhiều bài học bất ngờ, đáng nói, đáng bàn.
'Bữa cơm yêu thương' mang sắc xanh tuổi trẻ

'Bữa cơm yêu thương' mang sắc xanh tuổi trẻ

(Baonghean.vn) - Cứ đến cuối tuần, thấy màu áo xanh thanh niên đi chợ mua thực phẩm, người dân xã Liên Thành, huyện Yên Thành lại cho gạo, cho trứng, cho rau... Bởi đã 5 năm nay, các bạn trẻ đã đều đặn làm một việc là nấu “Bữa cơm yêu thương” tặng người già cả, neo đơn.
Bảo hiểm xã hội Nghệ An: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân

Bảo hiểm xã hội Nghệ An: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân

(Baonghean.vn) - Xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ thông tin, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.
Ứng dụng công nghệ, tạo đột phá trong cải cách hành chính

Ứng dụng công nghệ, tạo đột phá trong cải cách hành chính

(Baonghean.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực ứng dụng công nghệ nhằm tạo đột phá trong cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả.
Đảo chè Thanh Chương

Những điểm đến hấp dẫn ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Với lịch sử lâu đời, cảnh quan non nước hữu tình, nhiều di tích, danh thắng, huyện Thanh Chương không chỉ nổi tiếng với truyền thống cách mạng, hiếu học, mà còn là điểm đến hấp dẫn của du khách trên hành trình khám phá miền Tây xứ Nghệ.
TIN BUỒN

Tin buồn

(Baonghean.vn) - Thanh tra tỉnh Nghệ An và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Chuyển động từ ‘Chỉ thị xóa nghèo’

Chuyển động từ ‘Chỉ thị xóa nghèo’

(Baonghean.vn) - L.T.S: Bằng việc ban hành Chỉ thị “Cán bộ, đảng viên giúp đỡ hộ nghèo” trên tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, đảng viên của huyện nghèo miền núi Kỳ Sơn đã tiết kiệm chi tiêu, phát huy khả năng của bản thân để giúp đỡ hàng trăm hộ thoát khỏi đói nghèo.