Chi cục Dân số-KHHGĐ: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015

Chi cục Dân số-KHHGĐ: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015

(Baonghean) - Đội ngũ làm công tác dân số ngày càng được củng cố và nâng cao về chất lượng, triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở và đi vào chiều sâu, với các đề án, mô hình được thực hiện đồng bộ… đã tác động lớn đến công tác dân số trong năm 2014. Đánh giá lại công tác năm qua, chúng tôi có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Nghệ An.