Những "vua cá" ở Diễn Đoài

Những "vua cá" ở Diễn Đoài

Từ vùng đất nghèo, đầm lầy, cỏ lác, bây giờ xã Diễn Đoài (Diễn Châu) đã là địa phương đi đầu trong phong trào nuôi cá của huyện. Đó là nhờ những nông dân dám nghĩ dám làm, vật lộn với khó khăn khai phá cải tạo đất đai, và đã xuất hiện những “vua cá”... 
Làng cá Diễn Đoài

Làng cá Diễn Đoài

(Baonghean) - Diễn Đoài, Diễn Kim (Diễn Châu) từ lâu đã nổi  tiếng  nhờ nghề cá giống.  Đến nay nghề  phát triển trở thành một địa chỉ tin cậy của những người nuôi cá suốt một dải đất miền Trung từ Quảng Trị đến Thanh Hóa.