KCN Bắc Vinh giải quyết việc làm gần 7.000 lao động

KCN Bắc Vinh giải quyết việc làm gần 7.000 lao động

(Baonghean.vn) - KCN Bắc Vinh có lợi thế về giao thông, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, chính sách  ưu đãi đầu tư thông thoáng, đã thu hút 23 dự án, trong đó có 21 dự án đang hoạt động, lấp đầy diện tích 60,16 ha (giai đoạn 1) và