Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức

(Baonghean.vn) - Sáng 14/10, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Giám đốc Sở Nội Vụ Lê Đình Lý chủ trì hội nghị đầu cầu Nghệ An.

Quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ công chức vi phạm

Ngày 17/5/2011, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 34/2001-NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức. Nghị định bao gồm 26 điều với một số điểm mới quan trọng so với Nghị định số 35/2005/NĐ-CP trước đây. Chúng tôi xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo.