Nghi Lộc - Hành trình hơn nửa thiên niên kỷ

Nghi Lộc - Hành trình hơn nửa thiên niên kỷ

(Baonghean.vn) - Với địa danh có truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng, có những đóng góp mang dấu ấn lịch sử to lớn vào công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, kỷ niệm 550 năm thành lập huyện và 125 năm danh xưng Nghi Lộc là dịp Đảng bộ và nhân dân huyện ven đô thêm hiểu biết, trân trọng vùng đất văn hiến, anh hùng, tạo động lực xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh...