Phát hiện 10 đạo sắc phong tại xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc

Vừa qua, trong chuyến thực tế tại xã Nghi Công Nam (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), Phòng VHTT huyện Nghi Lộc đã phát hiện 10 đạo sắc phong quý được lưu giữ tại Đền thờ Cao Sơn Đệ Nhất, làng Truyền Thôn, xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc. Sắc phong có niên đại sớm nhất là niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 44 (1783) cách đây vừa tròn 230 năm, muộn nhất là sắc phong niên hiệu Khải Định năm thứ hai (1917).