Xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn): Vươn lên đơn vị khá của huyện

Xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn): Vươn lên đơn vị khá của huyện

(Baonghean) - 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa Trung đã vận dụng các điều kiện lợi thế tập trung đầu tư phát triển, đạt kết quả khá toàn diện, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân...