Trường THPT Hà Huy Tập với “Tháng an toàn giao thông”

Trường THPT Hà Huy Tập với “Tháng an toàn giao thông”

Để góp phần giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh, Trường THPT Hà Huy Tập - TP Vinh luôn đề cao công tác tuyên truyền việc chấp hành luật giao thông bằng những việc làm thiết thực.