Yên Thành tập trung gieo cấy vụ hè thu

Yên Thành tập trung gieo cấy vụ hè thu

(Baonghean.vn) - Vụ hè thu này, huyện Yên Thành có kế hoạch gieo cấy 12.800 ha lúa  và 200 ha lúa vụ mùa. Với mục tiêu thu hoạch lúa hè thu trước tháng 9 đối với những vùng đất ngập lụt, sau những ngày tất bật thu hoạch lúa xuân, hiện bà con Yên Thành đang tập trung gieo cấy vụ hè thu.