Gần 200.000 thạc sỹ, cử nhân thất nghiệp

Gần 200.000 thạc sỹ, cử nhân thất nghiệp

Trong quý 2, cả nước có gần 200.000 cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp. Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn đặt ra bài toán cần phải đổi mới đào tạo tương ứng với nhu cầu tuyển dụng thực tế của thị trường lao động.
Đừng để cử nhân thất nghiệp

Đừng để cử nhân thất nghiệp

Bản tin cập nhật thị trường lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Tổng cục Thống kê công bố vào cuối tháng 10 vừa qua cho thấy: quý II/2015, lực lượng lao động cả nước tăng 73.000 người, số có việc làm tăng 103.000 người và số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm 15.200 người so quý I.