BIDV Việt Nam: Chung thủy đồng hành

BIDV Việt Nam: Chung thủy đồng hành

(Baonghean) - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là một trong  những ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất ở Việt Nam. Năm 2013,  BIDV đã tích cực thực thi có hiệu quả chủ trương của Chính phủ, NHNN, linh hoạt ứng phó với diễn biến thị trường. Đặc biệt 6 năm qua, BIDV luôn đồng hành cùng Nghệ An trong chương trình gặp mặt các nhà đầu tư  đầu xuân - Một sự kiện quan trọng của tỉnh.