Chuyển đổi đất lúa, đất rừng: Tất cả vì mục tiêu phát triển

Chuyển đổi đất lúa, đất rừng: Tất cả vì mục tiêu phát triển

(Baonghean) - Trong kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, UBND tỉnh có tờ trình HĐND thông qua và ban hành Nghị quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng 242,39 ha đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Nghệ An có những ghi nhận từ ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri các vùng miền.
Hiệu quả chuyển đổi đất lúa sang trồng màu

Hiệu quả chuyển đổi đất lúa sang trồng màu

(Baonghean) - Những năm gần đây, nhờ mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả, chủ yếu là các vùng đất cao cưỡng, thiếu nước sang trồng các loại cây màu khác, đã giúp nhiều hộ nông dân huyện Yên Thành thu hiệu quả kinh tế cao.

Chuyển đổi đất lúa vào mục đích lợi ích quốc gia

(Baonghean) Đó là một trong những nội dung cơ bản của Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 vừa được Chính phủ ban hành về quản lý và sử dụng đất trồng lúa, trong đó có một số quy định nổi bật, đáng chú ý sau: