Mừng ngày 8/3 ở chợ Quang Trung (T.P Vinh)

Mừng ngày 8/3 ở chợ Quang Trung (T.P Vinh)

Ngày 8/3 năm nay hẳn sẽ là một ngày đặc biệt đối với các tiểu thương, đặc biệt là cánh chị em ở chợ Quang Trung, T.P Vinh. Lần đầu tiên họ tổ chức được một “đại nhạc hội” vui, đông và được hưởng ứng nhiều đến thế.

Sẽ điều chỉnh mức phí tại chợ Quang Trung

- Sau nhiều lần kiến nghị về các loại phí thu trái quy định ở chợ Quang Trung, Tp Vinh, chiều 8/6/2012, UBND phường Quang Trung đã tổ chức cuộc đối thoại giữa UBND phường, Ban quản lý chợ, đại diện một số phòng, ban của UBND thành phố và hơn 50 hộ tiểu thương đang buôn bán tại chợ.