Trồng thử nghiệm và chuyển giao cây rau, màu chất lượng cao

Trồng thử nghiệm và chuyển giao cây rau, màu chất lượng cao

Trồng thử nghiệm và đánh giá một số giống rau, màu cao cấp trong điều kiện khí hậu, thời tiết Nghệ An và sau đó tư vấn dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ là một trong những nhiệm quan trọng của Trại thực nghiệm thuộc Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN (Sở KH – CN).