Quả bom sex làm rung chuyển nước Anh đã qua đời

Quả bom sex làm rung chuyển nước Anh đã qua đời

Bà Kristine Keeler, người phụ nữ trong vụ xìcăngđan "sex và tình báo" nổi tiếng thời Chiến tranh lạnh, vừa qua đời tại Anh. Ngày nay ít người còn nhớ đến một sắc đẹp đã khiến cả một quốc gia phải chao đảo.