Nghệ An hướng dẫn phương án sắp xếp, bố trí cán bộ sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Nghệ An hướng dẫn phương án sắp xếp, bố trí cán bộ sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

(Baonghean.vn) - Sở Nội vụ Nghệ An đã có hướng dẫn sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW trên địa bàn tỉnh.
Nghệ An sẽ có hướng dẫn cách bố trí cán bộ, công chức sau sáp nhập xã

Nghệ An sẽ có hướng dẫn cách bố trí cán bộ, công chức sau sáp nhập xã

(Baonghean) - Sau khi Bộ Nội vụ thống nhất phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2021, các địa phương, các ngành liên quan của tỉnh đã khẩn trương tiến hành các bước theo quy định. Đến nay, qua lấy ý kiến, cử tri các xã thuộc diện sáp nhập cơ bản thống nhất cao với phương án được phê duyệt.

Bố trí cán bộ làm việc vào các ngày 29, 30, 31/12/2012 để thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012

Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh vào những ngày cuối năm 2012, trên cơ sở đề nghị của Cục Thuế Nghệ An tại Công văn số 1849/CT-THNVDT ngày 24/12/2012 và Công văn số 1917/CT-THNVDT ngày 24/12/2012 về việc đề nghị chỉ đạo các ngành cử cán bộ làm việc vào các ngày nghỉ 29, 30, 31/12/2012, UBND tỉnh yêu cầu: