Nghệ An hướng dẫn phương án sắp xếp, bố trí cán bộ sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Nghệ An hướng dẫn phương án sắp xếp, bố trí cán bộ sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

(Baonghean.vn) - Sở Nội vụ Nghệ An đã có hướng dẫn sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW trên địa bàn tỉnh.
Nghệ An sẽ có hướng dẫn cách bố trí cán bộ, công chức sau sáp nhập xã

Nghệ An sẽ có hướng dẫn cách bố trí cán bộ, công chức sau sáp nhập xã

(Baonghean) - Sau khi Bộ Nội vụ thống nhất phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2021, các địa phương, các ngành liên quan của tỉnh đã khẩn trương tiến hành các bước theo quy định. Đến nay, qua lấy ý kiến, cử tri các xã thuộc diện sáp nhập cơ bản thống nhất cao với phương án được phê duyệt.
Nan giải trong bố trí công tác cho cán bộ đoàn quá tuổi

Nan giải trong bố trí công tác cho cán bộ đoàn quá tuổi

(Baonghean) - Thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiều năm qua, cấp ủy đảng các cấp đã quan tâm bố trí công tác cho các trường hợp bí thư đoàn quá tuổi. Tuy nhiên, đến tháng 12/2016, Nghệ An vẫn còn hơn 60 cán bộ đoàn cấp cơ sở đã quá tuổi quy định nhưng vẫn chưa được bố trí công tác.
Giám sát việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số

Giám sát việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số

(Baonghean.vn) - Chiều 17/11, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành họp bàn để thống nhất kết quả giám sát công tác quản lý về tuyển sinh và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú; thảo luận về nội dung giám sát, khảo sát năm 2017.
Bài cuối: Đội ngũ cán bộ xã: Chỉ rõ việc, bố trí đúng người

Bài cuối: Đội ngũ cán bộ xã: Chỉ rõ việc, bố trí đúng người

(Baonghean) - Để giảm nghèo và phát triển bền vững đối với khu vực miền Tây Nghệ An, trước hết phải đầu tư phát triển nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là phải làm gì để thực hiện chủ trương đổi mới hệ thống chính trị cơ sở đảm bảo 3 mục tiêu: vừa tinh gọn bộ máy, vừa nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng đội ngũ cán bộ?
Luân chuyển cán bộ:  Đánh giá đúng người,  bố trí đúng việc

Luân chuyển cán bộ: Đánh giá đúng người, bố trí đúng việc

Thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU của Bộ Chính trị; Nghị quyết 14- NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, cấp ủy các cấp, các ngành trong tỉnh đã quan tâm thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Bên cạnh những tác động tích cực góp phần tạo phong trào cho chính đơn vị tiếp nhận, nâng cao năng lực cho cán bộ được luân chuyển thì vẫn còn những vấn đề cần được quan tâm...
Nghĩa Đàn: Bố trí đúng cán bộ, nâng hiệu quả công tác

Nghĩa Đàn: Bố trí đúng cán bộ, nâng hiệu quả công tác

5 năm trước, thực hiện Nghị định 164-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập Thị xã Thái Hoà, huyện Nghĩa Đàn được tổ chức lại và chính thức hoạt động từ ngày 10/5/2008. Thời điểm đó, đội ngũ cán bộ cốt cán và chuyên viên, viên chức thiếu 50%. Trước thực tế đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ Nghĩa Đàn đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, xem đó là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng, chính quyền và là nhiệm vụ được quan tâm hàng đầu.

Bố trí cán bộ làm việc vào các ngày 29, 30, 31/12/2012 để thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012

Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh vào những ngày cuối năm 2012, trên cơ sở đề nghị của Cục Thuế Nghệ An tại Công văn số 1849/CT-THNVDT ngày 24/12/2012 và Công văn số 1917/CT-THNVDT ngày 24/12/2012 về việc đề nghị chỉ đạo các ngành cử cán bộ làm việc vào các ngày nghỉ 29, 30, 31/12/2012, UBND tỉnh yêu cầu: