Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát toàn bộ Quốc hội Mỹ

Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát toàn bộ Quốc hội Mỹ

Kết quả mới nhất công bố vào trưa 5/11 (theo giờ Việt Nam) của cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ cho thấy đảng Cộng hòa đã giành thêm 7 ghế tại Thượng viện từ tay đảng Dân chủ, đồng thời vẫn giữ vững 15 ghế bầu lại, giúp đảng này chiếm 52/100 ghế tại Thượng viện.