Quy định mới cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn nước ngoài

Quy định mới cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn nước ngoài

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Nghị định quy định rõ về thời gian, vốn đầu tư, điều kiện cơ sở vật chất để hoạt động đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Thông qua dự thảo Luật giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi)

Thông qua dự thảo Luật giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi)

Chiều 27/11, tiếp tục chương trình làm việc, các đại biểu Quốc hội làm việc tại Hội trường biểu quyết thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp và thảo luận dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.