Khoán xe công, tiết kiệm 3.400 tỷ đồng/năm

Khoán xe công, tiết kiệm 3.400 tỷ đồng/năm

Khoán chi phí sử dụng xe công, ước tính số lượng xe công sẽ giảm hơn 10.500 chiếc. Như vậy, ngân sách mỗi năm dự kiến bớt chi khoảng 3.400 tỉ đồng tiền vận hành số xe trên.
Chính phủ sẽ ban hành chính sách khoán xe công

Chính phủ sẽ ban hành chính sách khoán xe công

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.