Khám phá kênh nhà Lê trong lòng thành Vinh

Khám phá kênh nhà Lê trong lòng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Sông Vinh gắn liền với lịch sử phát triển của thành Vinh, với tiềm thức của nhiều thế hệ người dân thành phố. Đây cũng là đoạn cuối cùng của kênh nhà Lê nối liền Cấm Giang và Lam Giang. Cho đến hiện tại, con sông vẫn là một phần quan trọng trong đời sống kinh tế và văn hóa của thành Vinh.