Bộ GD - ĐT giải quyết những trường hợp thí sinh hưởng sai chế độ ưu tiên

Bộ GD - ĐT giải quyết những trường hợp thí sinh hưởng sai chế độ ưu tiên

Liên tục các trường hợp thí sinh đã trúng tuyển, học cả tháng mới biết mình trượt đại học bởi hưởng chế độ ưu tiên không đúng quy định. Điều đáng nói lỗi sai này không phải do thí sinh mà do hướng dẫn không chính xác của chuyên gia tuyển sinh và do các trường không đối chiếu kịp thời.