Bình yên bến cá Hải Thịnh

Bình yên bến cá Hải Thịnh

Bao đời nay, bến cá nhỏ Hải Thịnh là nơi neo đậu hàng trăm con thuyền lớn nhỏ của ngư dân Nam Thịnh, Bắc Thịnh (xã Nghi Thiết, TX.Cửa Lò, Nghệ An) sau mỗi chuyến ra khơi.