Hỗ trợ 100% giống ngô nếp và ngô biến đổi gen

Hỗ trợ 100% giống ngô nếp và ngô biến đổi gen

(Baonghean.vn) – Vụ đông 2016, trạm khuyến nông Yên Thành (Nghệ An) xây dựng mô hình thâm canh ngô nếp HN 88 với quy mô 5 ha trên đất 2 lúa tại xã Tăng Thành và mô hình 10 ha thâm canh giống ngô biến đổi gen NK 66.BT ở xã Đồng Thành.