Người ủng hộ 500 triệu đồng cho làng Vân Hà xây dựng NTM

Người ủng hộ 500 triệu đồng cho làng Vân Hà xây dựng NTM

Baonghean.vn) - Hưởng ứng chủ chương xây dựng đường giao thông nông thôn mới, ông Nguyễn Đình Sinh là người con sinh ra và lớn lên tại làng Vân Hà xã Quang Sơn - Đô Lương đã ủng hộ gần 500 triệu đồng để nhân dân xây tường rào.