Lây nhiễm chéo

Lây nhiễm chéo

(Baonghean.vn) - Là chuyện tối kỵ, đáng buồn trong công tác phòng chống Covid-19, nhưng đã xảy ra tại xã Sơn Thành, huyện Yên Thành trong thời gian vừa qua.