Phí hòa mạng di động tối thiểu 25.000 đồng

Phí hòa mạng di động tối thiểu 25.000 đồng

Theo dự thảo Thông tư quy định giá cước sử dụng dịch vụ thông tin di động mặt đất và giá hàng hóa viễn thông chuyên dùng thông tin di động mặt đất do Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa ra, mức phí hòa mạng thuê bao di động dự kiến tối thiểu là 25.000 đồng/lần hòa mạng.