Áp dụng mức lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01/01/2017

Áp dụng mức lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01/01/2017

(Baonghean) - BHXH tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 157/BHXH-QLT gửi Thủ trưởng các đơn vị sử dung lao động về việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
Mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho doanh nghiệp từ 2015

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho doanh nghiệp từ 2015

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động, thay thế Nghị định 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013.
Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 1/1/2013

Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 1/1/2013

Từ ngày 1/1/2013 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 1.650.000 đến 2.350.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.