Phi Thanh Vân: 'Tôi thông minh, tài sản, đất đai quá nhiều...'

Phi Thanh Vân: 'Tôi thông minh, tài sản, đất đai quá nhiều...'

Nàng không tiếc lời “đánh bóng” mình như không tiếc tiền chi cho phẫu thuật thẩm mỹ: “Thật sự đàn ông theo đuổi tôi rất nhiều. Tôi là hình mẫu mà người đàn ông rất thích. Tôi thông minh, tài sản đất đai quá nhiều, xe hơi vô số, tiền trong ngân hàng không bao giờ thiếu…”.