Nghệ An làm tốt công tác phát triển đảng ở vùng đặc thù

Nghệ An làm tốt công tác phát triển đảng ở vùng đặc thù

(Baonghean.vn) - Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, các chi bộ nằm trong phạm vi Đề án số 01-ĐA/TU kết nạp được 273 đảng viên mới (trong đó có 24 đảng viên gốc giáo); 100% xóm trong toàn tỉnh đã có tổ chức đoàn thể.
Nghệ An: Kết quả tích cực về phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân và có vốn FDI

Nghệ An: Kết quả tích cực về phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân và có vốn FDI

(Baonghean.vn) - Xác định công tác phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là một nội dung hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, ngày 8/2/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Đề án "Phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014 - 2020" (gọi tắt là Đề án 5155).
Đổi mới công tác phát triển Đảng vùng đặc thù

Đổi mới công tác phát triển Đảng vùng đặc thù

(Baonghean) - Đề án số 01-ĐA/TU ngày 10/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016 - 2020” là một trong những chủ trương nhằm xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Thực hiện đề án này, huyện Nghi Lộc đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả, được Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao.
Phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước: Tập trung tháo gỡ các nút thắt

Phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước: Tập trung tháo gỡ các nút thắt

(Baonghean) - Những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai Đề án phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân (DNTN) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DNCVĐTNN) theo Đề án 5155 đòi hỏi cấp ủy các cấp phải chủ động vào cuộc quyết liệt hơn để tìm ra “chìa khóa” tháo gỡ các nút thắt. Qua đó, tạo bước đột phá cho công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp.
Phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước: Thiếu chỉ đạo quyết liệt từ cấp ủy cơ sở

Phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước: Thiếu chỉ đạo quyết liệt từ cấp ủy cơ sở

(Baonghean) - Dù có nhiều nỗ lực nhưng sau hơn 3 năm thực hiện Đề án phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân (DNTN) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DNCVĐTNN) theo Quyết định số 5155-QĐ/TU, số lượng đảng viên mới kết nạp, số tổ chức đảng được thành lập trong các doanh nghiệp còn thấp, chưa đạt chỉ tiêu đặt ra. Nguyên nhân có một phần từ sự chỉ đạo chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt của cấp ủy cơ sở.
Tạo nguồn cho công tác phát triển đảng ở Quế Phong

Tạo nguồn cho công tác phát triển đảng ở Quế Phong

(Baonghean) - Nhờ sâu sát cơ sở, gắn vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên với công tác phát triển đảng, những năm qua, đảng bộ huyện Quế Phong luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao về kết nạp đảng viên.
Nỗ lực tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng

Nỗ lực tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng

(Baonghean) - Những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên đang đặt ra cho các cấp ủy Nam Đàn nhiều thách thức. Nhiệm vụ đòi hỏi phải có những giải pháp sáng tạo, linh hoạt để từng bước tháo gỡ khó khăn, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tăng cường năng lực của tổ chức cơ sở đảng.
Khó khăn trong phát triển đảng ở nông thôn

Khó khăn trong phát triển đảng ở nông thôn

(Baonghean) - Lực lượng lao động trẻ thoát ly đông, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới trên địa bàn dân cư gặp nhiều khó khăn đang là một trong những nguyên nhân dẫn tới xu hướng “già hóa” đảng viên trong các chi bộ nông thôn hiện nay.
Nhân rộng mô hình mới, cách làm hay trong công tác phát triển đảng viên

Nhân rộng mô hình mới, cách làm hay trong công tác phát triển đảng viên

(Baonghean.vn) - Sáng 10/11, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Quỳnh Lưu về tình hình công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng và triển khai đề án 01-ĐA/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về "Xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016 - 2020".
Gỡ khó trong phát triển đảng viên nông thôn

Gỡ khó trong phát triển đảng viên nông thôn

(Baonghean.vn) - Những năm qua, Đảng bộ xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu) đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ đảng chăm lo công tác phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng, giúp đỡ để những quần chúng ưu tú có điều kiện phấn đấu trở thành đảng viên.
Coi trọng công tác phát triển Đảng,  nâng cao năng lực lãnh đạo

Coi trọng công tác phát triển Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo

(Baonghean) - Hạnh Dịch là xã vùng cao biên giới của huyện Quế Phong, điều kiện tự nhiên - xã hội còn gặp không ít khó khăn, nhưng trong những năm qua, cùng với đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, Hạnh Dịch còn là một trong những đơn vị làm tốt công tác phát triển đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức Đảng cơ sở vững mạnh, phát huy tốt vai trò lãnh đạo...
Chăm lo bồi dưỡng, phát triển đảng viên

Chăm lo bồi dưỡng, phát triển đảng viên

(Baonghean) - Những năm qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác phát triển đảng. Đây là nhiệm vụ xây dựng lực lượng vững mạnh, đồng thời tạo nguồn cho tổ chức Đảng ở các địa phương sau khi các đảng viên là hạ sỹ quan, chiến sỹ xuất ngũ. 
Để phát triển Đảng trong trường học mạnh hơn, vững hơn

Để phát triển Đảng trong trường học mạnh hơn, vững hơn

(Baonghean) - Chỉ thị 34 ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức đảng, công tác phát triển Đảng, đoàn thể quần chúng và phát triển Đảng trong trường học” khẳng định sự đề cao của Đảng đối với nguồn cán bộ vừa hồng vừa chuyên. Kết nạp học sinh, sinh viên (HSSV) vào Đảng không chỉ nâng cao chất lượng tổ chức đảng mà còn nâng chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, trên địa bàn, việc phát triển Đảng chưa đồng đều và có nơi chưa quan tâm đúng mức. 
Phát triển đảng ở Thanh Chương:Chủ động tạo nguồn

Phát triển đảng ở Thanh Chương:Chủ động tạo nguồn

(Baonghean) - Trước thực tế các tổ chức cơ sở đảng gặp khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, BCH Đảng bộ huyện Thanh Chương đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HU, ngày 28/6/2012 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, giai đoạn 2012 - 2015 và những năm tiếp theo” (Nghị quyết 13). Triển khai nghị quyết vào cuộc sống, các tổ chức cơ sở đảng đã có nhiều nỗ lực trong việc tạo nguồn, góp phần đưa công tác phát triển đảng viên của huyện khởi sắc.
Quan tâm phát triển đảng viên trong DNTN, DN có vốn đầu tư nước ngoài

Quan tâm phát triển đảng viên trong DNTN, DN có vốn đầu tư nước ngoài

(Baonghean.vn) - Sáng 22/7, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành, thị ủy trong tỉnh để quán triệt Đề án phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 – 2020. Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Trưởng Ban chỉ đạo Đề án chủ trì hội nghị. 
Phát triển Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân: Còn nhiều trăn trở

Phát triển Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân: Còn nhiều trăn trở

Công tác phát triển tổ chức đảng (TCĐ) và đảng viên trong doanh nghiệp (DN) nói chung, doanh nghiệp tư nhân (DNTN) nói riêng có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường sự lãnh đạo, định hướng của Đảng đối với loại hình kinh tế này, đảm bảo hài hòa lợi ích của chủ DN với lợi ích của người lao động, lợi ích cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển  kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân trở thành vai trò hạt nhân lãnh đạo còn nhiều vấn đề cần quan tâm…
Nghi Lộc: Chú trọng công tác phát triển Đảng

Nghi Lộc: Chú trọng công tác phát triển Đảng

(Baonghean) - Trong năm  2013, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ huyện Nghi Lộc đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, tạo nhiều dấu ấn trên các lĩnh vực, nhất là trong công tác phát triển Đảng và phong trào Xây dựng nông thôn mới.
Chăm lo công tác phát triển Đảng

Chăm lo công tác phát triển Đảng

(Baonghean) - Trong nhiều giải pháp tăng cường xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, Đảng bộ huyện Tương Dương chú trọng công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên. Nhiệm vụ này được Ban Thường vụ Huyện ủy giao trách nhiệm cụ thể cho mỗi đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã mỗi năm phải bồi dưỡng được 1 quần chúng ưu tú vào Đảng.
Nghĩa Đàn: Quan tâm phát triển đảng và chất lượng đảng viên

Nghĩa Đàn: Quan tâm phát triển đảng và chất lượng đảng viên

Sau đại hội đảng bộ huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2010 - 2015, công tác quản lý, giáo dục đảng viên và phát triển đảng viên mới được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo, nhờ đó số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn đảng bộ ngày một nâng cao.
Tương Dương: Chăm lo công tác phát triển Đảng

Tương Dương: Chăm lo công tác phát triển Đảng

Trong nhiều giải pháp tăng cường xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, Đảng bộ huyện Tương Dương chú trọng công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên. Nhiệm vụ này được Ban Thường vụ Huyện ủy giao trách nhiệm cụ thể cho mỗi đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã mỗi năm phải bồi dưỡng được 1 quần chúng ưu tú vào Đảng.
Phát triển đảng ở một xã vùng giáo

Phát triển đảng ở một xã vùng giáo

Với đặc thù là xã có đông đồng bào Công giáo (5.235 khẩu/10.068 dân số toàn xã, chiếm tỷ lệ gần 51% dân số toàn xã), những năm qua, Đảng bộ xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) luôn quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn phát triển đảng viên nói chung, đảng viên là người Công giáo nói riêng nhằm không ngừng nâng cao số lượng, chất lượng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên…

Nghi Lộc: Quan tâm phát triển đảng vùng nông thôn

Trong những năm gần đây, việc bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới tại nhiều chi bộ nông thôn trên địa bàn huyện Nghi Lộc gặp nhiều khó khăn. Nhiều chi bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên mới. Theo báo cáo của Ban Tổ chức Huyện ủy, trong 5 năm, kể từ 2006 đến 2010, Nghi Lộc đã kết nạp thêm 1.714 đảng viên mới.