Dềnh Dua Chò phủ xanh đồi trọc vùng biên bằng chè tuyết Shan

Dềnh Dua Chò phủ xanh đồi trọc vùng biên bằng chè tuyết Shan

(Baonghean.vn) - Từng là hộ di cư trái phép sang Lào, hồi hương trở về quê cũ, bắt đầu lại cuộc sống mới, nhờ được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, cùng với sự cần cù chịu khó, ông Dềnh Dua Chò, bản Huồi Khả, xã Huồi Tụ đã vươn lên trở thành tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở huyện biên giới Kỳ Sơn.