Quá khứ bí ẩn của người vợ ngoan

Quá khứ bí ẩn của người vợ ngoan

Nghĩ lại, tôi chưa từng hỏi về quá khứ của vợ, cũng không bao giờ điều tra qua người thân của vợ. Chỉ biết vợ chưa lấy chồng. Vậy mà...