Sẽ cấm quảng cáo rượu, bia trên 15 độ

Sẽ cấm quảng cáo rượu, bia trên 15 độ

Sau khi xem xét các phương án đưa ra, Thường trực Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đã thống nhất với quy định "cấm quảng cáo rượu, bia trên 15 độ cồn".

Đề nghị cấm hẳn quảng cáo rượu, bia

Thảo luận về dự án Luật Quảng cáo, một số đại biểu QH đề nghị cấm quảng cáo tất cả các loại rượu, bia, có như vậy mới mong giảm các vụ tại nạn giao thông (TNGT).