Rác vũ trụ bao vây Trái Đất

Rác vũ trụ bao vây Trái Đất

Hơn nửa triệu mảnh rác nhân tạo đang quay quanh Trái Đất và gây nguy hiểm cho những nhiệm vụ đưa người ra ngoài không gian trong tương lai.