Trung quốc sợ thua kiện Việt Nam!

Trung quốc sợ thua kiện Việt Nam!

(Baonghean) - Trả lời phóng viên quốc tế tại New York (Mỹ) ngày 10/6, Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ nhấn mạnh: Việc Trung quốc cho đến nay vẫn từ chối thảo luận về tranh chấp là hành động "khiêu khích" và tạo ra "những quan ngại nghiêm trọng" đối với cộng đồng quốc tế. Cũng tại cuộc gặp với Đại sứ Lê Hoài Trung, Ngài Giôn A-sơ, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ (Khóa 68) đã ủng hộ chủ trương của Việt Nam trong vấn đề giàn khoan Hải Dương - 981.