Thanh tra đột xuất Eximbank

Thanh tra đột xuất Eximbank

Thời gian thanh tra dự kiến đến 30/3/2015 sẽ kết thúc, tập trung vào việc làm ăn kém hiệu quả của ngân hàng này.
Bộ VH-TT&DL thanh tra đột xuất lễ hội ở các địa phương

Bộ VH-TT&DL thanh tra đột xuất lễ hội ở các địa phương

 Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, lãnh đạo Bộ sẽ thường xuyên kiểm tra công tác tổ chức lễ hội ở các địa phương trên toàn quốc để kịp thời chấn chỉnh, xử lý những vi phạm trong quản lý và tổ chức lễ hội.