Chủ động ứng phó nguy cơ  thiếu nước tưới vụ xuân

Chủ động ứng phó nguy cơ thiếu nước tưới vụ xuân

(Baonghean) - Vụ xuân năm 2015 được dự báo sẽ thiếu nước tưới vào cuối vụ sản xuất. Thời điểm này, tại các hồ chứa thủy lợi của tỉnh chưa dự trữ đủ lượng nước so với mọi năm là một hiện trạng đáng lo ngại. Trong khi đó, theo dự báo thời gian tới lượng mưa cũng sẽ rất thấp. Các địa phương cũng như cơ quan quản lý cần có những biện pháp điều tiết nước phù hợp, đưa ra các giải pháp khả thi khắc phục tình trạng hạn hán sắp tới. 
Quế Phong: Thiếu nước tưới vụ xuân

Quế Phong: Thiếu nước tưới vụ xuân

Vào đầu vụ xuân, Quế Phong đã thiếu nước tưới trầm trọng. Hiện một số diện tích do thiếu nước vẫn chưa thể triển khai gieo cấy. Nguy cơ mất mùa lúa vụ xuân do hạn hạn đang hiện hữu.