3 khâu đột phá phát triển kinh tế ở Thọ Thành

3 khâu đột phá phát triển kinh tế ở Thọ Thành

(Baonghean.vn) - Sau hơn một năm thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ xã khoá 28, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Thọ Thành đã triển khai chương trình hành động về phát triển kinh tế xã hội, trong đó tập trung mũi nhọn vào 3 lĩnh vực phát triển kinh tế nhằm từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.