Hướng dẫn đăng ký xét tuyển các trường công an

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển các trường công an

Để thuận lợi cho đơn vị sơ tuyển tập hợp hồ sơ, Ban tuyển sinh công an đề nghị thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các trường công an nhân dân liên hệ sớm nhất với cán bộ tuyển sinh tại đơn vị sơ tuyển để nộp hồ sơ (tốt nhất từ 1/8 đến 5/8).
Điểm chuẩn trung cấp các trường công an

Điểm chuẩn trung cấp các trường công an

Giống hệ đại học và cao đẳng, điểm trúng tuyển vào các trường trung cấp, hệ trung cấp Công an nhân dân rất cao, đặc biệt với thí sinh nữ khi chỉ lấy 10% chỉ tiêu.
Cân nhắc khi thi vào các trường Công an

Cân nhắc khi thi vào các trường Công an

Ở nước ta, hàng năm có hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp, cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội. Nhưng sự thật trong số đó có nhiều kỹ sư, cử nhân thất nghiệp hoặc làm trái ngành, trái nghề, trong khi đó, học ngành Công an, Quân đội đầu ra không phải lo.