Miền Tây sau 6 năm thực hiện QĐ 147/TTG

Miền Tây sau 6 năm thực hiện QĐ 147/TTG

(Baonghean) - LTS: Miền Tây Nghệ An bao gồm 10 huyện miền núi là vùnggiàu tiềm năng, nhưng kinh tế - xã hội kém phát triển. Đề án phát triển kinh tế xã hội miền Tây giai đoạn 2006 - 2010 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại QĐ số 147 ngày 15/6/2005. Báo Nghệ An xin được giới thiệu kết quả giai đoạn I, những vấn đề đang đặt ra cho kinh tế xã hội miền Tây giai đoạn tiếp theo.