'Mở lối' xã hội hóa và tự chủ tài chính các bệnh viện công

'Mở lối' xã hội hóa và tự chủ tài chính các bệnh viện công

(Baonghean) - Nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trong bối cảnh giá dịch vụ y tế đã dần hướng tới tính đúng, tính đủ và bảo hiểm y tế đã thông tuyến, ngành Y tế Nghệ An đang xây dựng hướng đi mới là xã hội hóa nâng số giường bệnh và tự chủ tài chính ở các bệnh viện công.