Bộ nhớ USB độc đáo mỏng như giấy

Bộ nhớ USB độc đáo mỏng như giấy

Để chuyển được dữ liệu từ nơi này sang nơi khác, thay vì suốt ngày phải đi tìm và mua lại usb, thì với một miếng dán sticker, bạn có thể tiến hành công việc này một cách nhanh chóng và thuận tiện.