Cho vay lãi nặng rồi ép con nợ viết giấy nhận tiền

Cho vay lãi nặng rồi ép con nợ viết giấy nhận tiền

(Baonghean.vn) - Khi không có khả năng thanh toán tiền vay, Tân đã ép chị H viết 02 giấy vay tiền với nội dung nhận tiền của Tân để đưa người đi xuất khẩu lao động. Với hình thức này chị H trở thành người cầm tiền của Tân, đây là một thủ đoạn mới của đối tượng cho vay lãi nặng.