Tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ

Tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ

Sáng 5 tháng 6, tại thành phố Vinh, Chi Cục Văn thư - lưu trữ ( Sở Nội Vụ) tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư- lưu trữ năm 2013 với sự tham gia của 250 học viên đến từ các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành, thị.