Chính quyền xã Nghĩa Hành (Tân Kỳ) 'thất tín' với dân?

Chính quyền xã Nghĩa Hành (Tân Kỳ) 'thất tín' với dân?

(Baonghean) - Ròng rã từ năm 2014 đến nay, ông Lê Hữu Ngọ, công dân xóm 8, xã Nghĩa Hành (Tân Kỳ) viết đơn yêu cầu chính quyền xã giao trả lại đất đã mượn của gia đình ông từ năm 2001 để xây dựng điểm trường mầm non…
Xã Nghĩa Hành (Tân Kỳ): Nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu

Xã Nghĩa Hành (Tân Kỳ): Nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu

(Baonghean) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XVII nhiệm kỳ 2010 - 2015, xã Nghĩa Hành (Tân Kỳ) đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Kinh tế có bước tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, sản xuất trên các loại lĩnh vực được phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân 10%, tăng 2,62% so với năm 2010, đạt 105,1% so với mục tiêu đại hội; bình quân thu nhập năm 2015 đạt 21,9 triệu đồng/người/năm, tăng 2,65% so với năm 2010, đạt 112,3% mục tiêu đại hội; tổng sản lượng lương thực đạt 3.676 tấn, tăng 13,8% so với năm 2010, đạt 121,6% mục tiêu đại hội.